# И-баримт

Нийтлэгч, зохиолч та и-баримтаа хэрхэн шивэх вэ?

N-баримтыг Mнэмэх ХХК-гаас шивж оруулаад зохиолч, нийтлэгчидээс зөвшөөрөл авах тухай

# Баримт шивэх заавар

Mplus-д номоо байршуулж буй нийтлэгч, зохиолч та өөрийн и-баримт аппликэйшнд нэвтэрч ороод өмнөх орлого авсан дүнгээ дараах зааврын дагуу баталгаажуулснаар дараа сарын олголт хийгдэх болохыг анхаарна уу.


    1. Та и-баримт аппликэйшны доор байрших "Татвар" хэсэг дээр дарна уу.


    1. Шивэгдсэн баримт дээр дарах
    1. Баримтыг хүлээн зөвшөөрөх, баталгаажуулах

Mplus-д бүртгэгдсэн регистрын дугаараар баримт илгээгдэж байгааг анхаарна уу.

Холбоо барих:

Санхүүгийн алба: Эрдэнэцэцэг, finance@mplus.mn , 88102006;

Бидэнтэй хамтарч ажиллаж байгаа эрхэм танд баярлалаа.
Мplus-тай хамт #илүүУНШ #илүүСОНС