# И-баримт

Нийтлэгч, зохиолч та и-баримтаа хэрхэн шивэх вэ?

И-баримтыг Mнэмэх ХХК-гаас шивж оруулаад зохиолч, нийтлэгчидээс зөвшөөрөл авах тухай

# Баримт шивэх заавар

Mbook-д номоо байршуулж буй нийтлэгч, зохиолч та өөрийн и-баримт аппликэйшнд нэвтэрч ороод өмнөх орлого авсан дүнгээ дараах зааврын дагуу баталгаажуулснаар дараа сарын олголт хийгдэх болохыг анхаарна уу.


    1. Та и-баримт аппликэйшны доор байрших "Татвар" хэсэг дээр дарна уу.


    1. Шивэгдсэн баримт дээр дарах
    1. Баримтыг хүлээн зөвшөөрөх, баталгаажуулах

Мнэмэх ХХК-тай гэрээ хийхэд бүртгэгдсэн регистрын дугаараар баримт илгээгдэж байгааг анхаарна уу.

Холбоо барих:

Санхүүгийн алба: Эрдэнэцэцэг, finance@m-book.mn , 77077766;

Бидэнтэй хамтарч ажиллаж байгаа эрхэм танд баярлалаа.
Мbook-тай хамт #илүүУНШ #илүүСОНС