# Түгээмэл асуулт хариулт

# Шинэ бүтээл нэмж байршуулахдаа дахин гэрээ хийх үү?

Үгүй, та өмнө нь гэрээ хийсэн бол дахин хийх шаардлагагүй. Бусад шаардлагатай мэдээллүүдээ илгээхэд болно.

# Дансны мэдээллээ сольж болох уу?

Болно, та contents@mplus.mn хаягт өөрийн солих хүсэлтэй байгаа дансны мэдээллээ илгээхэд болно.

# Mplus зүгээс бүтээлүүдийг хэрхэн идэвхжүүлдэг вэ?

Mplus сошиал сувгуудаар шинэ бүтээл нэмэгдсэн тухай нэг удаагийн пост оруулах ба та бүтээлээ тусгайлан идэвхжүүлэх хүсэлтэй бол манай “Эрчим” идэвхжүүлэлтийн багцыг сонирхоорой.

# Mplus борлуулалтын хэдэн хувийг авдаг вэ?

Mplus үндсэн гэрээний шимтгэл 30% байдаг.